Vi skickar kontinuerlig ut ett enkät åt En sortiment från våra hyresgäster. Inom enkäten ställer vi bland annat frågor om boendet, servicen och den totala nöjdheten med Stena Fastigheter som hyresvärd.Vi har samlat allihopa våra ultimata vink stäv hur du såsom hyresgäst kan behålla på omgivningn igenom smarta val här på vår webb… Read More


Det är betydelsefull att allting skall kännas tryggt för dej och att personkemin stämmer. Alla vår arbetskraft bär legitimation och kan legitimera sig förut närstående och anhöriga. Uppdragets Grad och längd Monsterämmer ni. Det enda minimikrav på uppdragets längd är 1 timme/gång. Läs mer Ifall praktiska grejer att vara avnämare h… Read More


Nbefinner sig en college har enastående städningsrutiner så blir eleverna gladare, mår förbättring och presterar förbättring på lektioner samt exempel. Det går att fatta mot vilket Arbetsplats som helst, vi allihopa mår bättre bruten att beröra att miljön runt oss är Ren, fräsch och att vi kan gå på muggen på jobbet pro det är f… Read More


You may take it household today or reap the benefits of our furniture shipping and delivery solutions – obtainable for most retailers. Just question an affiliate for particulars.On the subject of furnishing your own home, locating the ideal furniture that's both classy and functional is among the best pieces about possessing a home. You are able … Read More


From chaise sectionals with more leg area to recliners that let you sit back when you want to wind down, sectionals produce flexibility, chance and flexibility as part of your living House. Chairs include a snug touch, irrespective of whether you may need extra seating in your bedroom or a calming recliner in the lounge. Choose from various chair s… Read More